Võ Thần Vô Song

Võ Thần Vô Song

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest

Tổng kết TOP 10 BXH Lôi Đài AlphaTest. Chúc Mừng các chúa công đã lọt vào TOP 10.

TOP 10 Lôi Đài S1 - Võ Thần 1

 

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest - 1

 

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest - 2

 

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest - 3

 

TOP 10 BXH Lôi Đài S2- Võ Thần 2

 

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest - 4

 

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest - 5

 

Tổng kết bảng đua TOP Lôi Đài AlphaTest - 6

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chúa Công dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

VÕ THẦN VÔ SONG - THIÊN BIẾN ĐỘI HÌNH TRẢM VẠN ĐỊCH NHÂN

Fanpage: https://www.facebook.com/vothanvosong/

Đại Bản Doanh: http://bit.ly/GroupVTVS

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

Game SG140