Trên các trang mạng xã hội, chúng ta hay bắt gặp những cái tên hoặc biểu tượng lạ có sử dụng những chữ cái, chữ...