Võ Thần Vô Song

Võ Thần Vô Song

Sự Kiện Alphatest

1. Sự Kiện Mở Server

Thời Gian : 10h00 ngày 05/09/2018

 

2. Tích Nạp nhận Thần Tướng

Thời gian: 10h00 ngày 05/09/2018 đến 4h59 ngày 08/09/2018

Nội dung: Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp được nhận thưởng

1              Tích Nạp 250 KNB Nhận: Bạc x50000+ Lệnh Quét x5 + Đùi gà x3

2              Tích Nạp 1000 KNB Nhận: Bạc x100000 + Hồn Giả Hủ x10

3              Tích Nạp 2500 KNB Nhận: Bạc x200000 + Hồn Giả Hủ x10

4              Tích Nạp 5000 KNB Nhận: Bạc x300000 + Hồn Giả Hủ x20

5              Tích Nạp 10000 KNB Nhận: Bạc x400000 + Hồn Giả Hủ x30

6              Tích Nạp 25000 KNB Nhận: Bạc x500000 + Hồn Hoàng Nguyệt Anh x30

7              Tích Nạp 50000 KNB Nhận: Bạc x600000 + Hồn Hoàng Nguyệt Anh x30

8              Tích Nạp 75000 KNB Nhận: Bạc x800000 + Hồn Hoàng Nguyệt Anh x40

9              Tích Nạp 100000 KNB Nhận: Bạc x1000000 + Hồn Hoàng Nguyệt Anh x60

 

 

3. Tướng Giờ Vàng – Tiểu Kiều

Thời gian: 10h00 ngày 05/09/2018 đến 4h59 ngày 07/09/2018

Nội dung: Trong thời gian sự kiện quay hồn tướng giờ vàng, mỗi lần quay 10 lần liên tiếp chắc chắn nhận được hồn tướng.

 

4.Tướng Giờ Vàng – Mạnh Hoạch

Thời gian: 5h00 ngày 07/09/2018 đến 10h00 ngày 08/09/2018

Nội dung: Trong thời gian sự kiện quay hồn tướng giờ vàng, mỗi lần quay 10 lần liên tiếp chắc chắn nhận được hồn tướng.

 

5. Đua TOP Lực Chiến

Thời Gian: 10h00 ngày 05/09/2018 đến 10h00 ngày 08/09/2018

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia đạt top nhận thưởng hấp dẫn.

TOP 1: Hoàng Trảo Phi Điện x3 + Thức ăn nGựa lv6 x50 + Bạc x10000000 +Tư Mã Ý x310
TOP 2: Hoàng Trảo Phi Điện x2 + Thức ăn nGựa lv6 x30 + Bạc x8000000 + Tư Mã Ý x160
TOP 3: Hoàng Trảo Phi Điện x1 + Thức ăn nGựa lv6 x25 + Bạc x5000000 + Tư Mã Ý x70
TOP 4: Xích Thố x1 + Thức ăn nGựa lv6 x20 + Bạc x3000000
TOP 5: Xích Thố x1 + Thức ăn nGựa lv6 x15 + Bạc x2000000
TOP 6: Xích Thố x1 + Thức ăn nGựa lv6 x12 + Bạc x1500000
TOP 7: Đích Lô x1 + Thức ăn nGựa lv6 x10 + Bạc x1200000
TOP 8: Đích Lô x1 + Thức ăn nGựa lv6 x8 + Bạc x1000000
TOP 9: Tuyệt Ảnh x1 + Thức ăn nGựa lv6 x5 + Bạc x500000
TOP 10: Tuyệt Ảnh x1 + Thức ăn nGựa lv6 x3 + Bạc x300000
 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chúa Công dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

VÕ THẦN VÔ SONG - THIÊN BIẾN ĐỘI HÌNH TRẢM VẠN ĐỊCH NHÂN

Nạp thẻ tại: https://napthe.vothanvosong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vothanvosong/

Đại Bản Doanh: http://bit.ly/GroupVTVS

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Tin liên quan

    Game SG140