Võ Thần Vô Song

Võ Thần Vô Song

( Chuỗi sự kiện ) Võ Tướng Đến Tay - Chiêu Ngay Kẻo Lỡ (21/09 - 22/09 )

Cơ hội lớn để sở hữu cho mình những thần tướng mạnh mẽ !!!

1. Sự kiện tích nạp

Thời gian: 05h00 ngày 19/9/2018 đến 05h00 ngày 21/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện  tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.

Tích nạp 300 KNB Đùi gà*3 Cỏ Tươi*5 Bạc*10 vạn
Tích nạp 600 KNB Đùi gà*6 Cỏ Tươi*10 Bạc*60 vạn
Tích nạp 1000 KNB Quà Đan EXP-Đặc biệt*8 Cỏ Tươi*20 Bạc*100 vạn
Tích nạp 2000 KNB Quà Chiến Hồn Cam*3 Cỏ Tươi Lv2*40 Bạc*200 vạn
Tích nạp 3000 KNB Rương N.liệu Tím*10 Cỏ Tươi Lv2*40 Bạc*300 vạn
Tích nạp 5000 KNB Quà Đan EXP-Siêu*20 Cỏ Tươi Lv2*40 Bạc*400 vạn
Tích nạp 8000 KNB Ô Vân Đạp Tuyết*2 Cỏ Tươi Lv2*40 Bạc*600 vạn
Tích nạp 10000 KNB Rương N.liệu tím cao*20 Cỏ Tươi Lv2*40 Quà Chiến Hồn Tím*10
Tích nạp 15000 KNB Xích Thố*1 Cỏ Tươi Lv2*40 Quà Chiến Hồn Tím*10
Tích nạp 20000 KNB Chiến Hồn_Quách Gia*70 Cỏ Tươi Lv2*50 Quà Chiến Hồn Tím*10
Tích nạp 30000 KNB Chiến Hồn_Quách Gia*90 Cỏ Tươi Lv3*50 Quà Chiến Hồn Cam*5
Tích nạp 50000 KNB Chiến Hồn_Quách Gia*150 Cỏ Tươi Lv3*80 Quà Chiến Hồn Cam*7
Tích nạp 100000 KNB Chiến Hồn_Gia Cát Lượng*310 Cỏ Tươi Lv4*50 Quà Chiến Hồn Cam*10
 
 
2. Tướng Giờ Vàng - Tiểu Kiều
Thời gian: 05h00 ngày 21/9/2018 đến 06h00 ngày 23/9/2018
 
 
3. Tích Nạp Hàng Ngày
Thời gian: 05h00 ngày 19/9/2018 đến 05h00 ngày 21/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện  tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn. 
 
Nạp 100 KNB Đùi gà*2 Hổ Phù*15 Bạc*15 vạn
Nạp 300 KNB Đùi gà*3 Hổ Phù*25 Bạc*35 vạn
Nạp 500 KNB Đùi gà*5 Ngọc Tỷ*30 Bạc*50 vạn
Nạp 1000 KNB Heo quay*5 Thức ăn ngựa lv2*20 Bạc*100 vạn
Nạp 2000 KNB Ngựa Ô Truy*1 Thức ăn ngựa lv1*15 Bạc*200 vạn
Nạp 5000 KNB Ô Vân Đạp Tuyết*1 Thức ăn ngựa đặc biệt*25 Bạc*500 vạn

4. Vòng Quay

Thời gian: 05h00 ngày 22/9/2018 đến 05h00 ngày 23/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia quay thưởng đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn. 
 
5. x2 rớt vật phẩm PVE thường
Thời gian: 05h00 ngày 22/9/2018 đến 05h00 ngày 24/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia tham gia đánh PVE thường vật phẩm rơi ra sẽ x2.
 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chúa Công dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

VÕ THẦN VÔ SONG - THIÊN BIẾN ĐỘI HÌNH TRẢM VẠN ĐỊCH NHÂN

Nạp thẻ tại: https://napthe.vothanvosong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vothanvosong/

Đại Bản Doanh: http://bit.ly/GroupVTVS

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140