Võ Thần Vô Song

Võ Thần Vô Song

( Chuỗi sự kiện ) Võ Tướng Đến Tay - Chiêu Ngay Kẻo Lỡ (19/09 - 20/09 )

Cơ hội lớn để sở hữu cho mình những thần tướng mạnh mẽ !!!

1. Sự kiện tích nạp

Thời gian: 05h00 ngày 19/9/2018 đến 05h00 ngày 21/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện  tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.

 

Tích nạp 300 KNB Đùi gà*3 Rương N.liệu-Trung*20 Bạc*10 vạn
Tích nạp 500 KNB Đùi gà*5 Rương N.liệu-Trung*40 Bạc*60 vạn
Tích nạp 800 KNB Quà Chiến Hồn Tím*3 Rương N.liệu-Cao*20 Bạc*100 vạn
Tích nạp 1200 KNB Quà Đan EXP-Cao*15 Rương N.liệu-Cao*40 Bạc*200 vạn
Tích nạp 2000 KNB Ngựa Ô Truy*1 Rương N.liệu-Cao*60 Bạc*300 vạn
Tích nạp 3000 KNB Quà Đan EXP-Cao*20 Rương N.liệu-Siêu*20 Bạc*400 vạn
Tích nạp 6000 KNB Phi Hoàng Trảo Điện*2 Rương N.liệu-Siêu*30 Bạc*600 vạn
Tích nạp 8000 KNB Heo Quay*10 Rương N.liệu-Siêu*40 Quà Chiến Hồn Tím*10
Tích nạp 10000 KNB Đích Lô*2 Rương N.liệu Cam*20 Quà Chiến Hồn Tím*10
Tích nạp 15000 KNB Hồn_Tư Mã Ý*70 Rương N.liệu Cam*30 Quà Chiến Hồn Tím*10
Tích nạp 30000 KNB Hồn_Tư Mã Ý*90 Rương N.liệu Cam*40 Quà Chiến Hồn Cam*5
Tích nạp 50000 KNB Hồn_Tư Mã Ý*150 Rương N.liệu Cam*50 Quà Chiến Hồn Cam*7
Tích nạp 100000 KNB Hồn_Gia Cát Lượng*310 Rương N.liệu Cam*200 Quà Chiến Hồn Cam*10
 
 
2. Tướng Giờ Vàng - Hạ Hầu Đơn
Thời gian: 05h00 ngày 19/9/2018 đến 05h00 ngày 21/9/2018
 
 
 
3. x2 Boss Quân Đoàn
Thời gian: 05h00 ngày 20/9/2018 đến 05h00 ngày 21/9/2018
 
4. Tích Nạp Hàng Ngày
Thời gian: 05h00 ngày 19/9/2018 đến 05h00 ngày 21/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện  tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn. 
 
 
Nạp 100 KNB Đùi gà*2 Hổ Phù*15 Bạc*15 vạn
Nạp 300 KNB Đùi gà*3 Hổ Phù*25 Bạc*35 vạn
Nạp 500 KNB Đùi gà*5 Ngọc Tỷ*30 Bạc*50 vạn
Nạp 1000 KNB Heo quay*5 Thức ăn ngựa lv2*20 Bạc*100 vạn
Nạp 2000 KNB Ngựa Bạch Long*1 Thức ăn ngựa lv1*15 Bạc*200 vạn
Nạp 5000 KNB Tuyệt Ảnh*1 Thức ăn ngựa đặc biệt*25 Bạc*500 vạn
 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chúa Công dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

VÕ THẦN VÔ SONG - THIÊN BIẾN ĐỘI HÌNH TRẢM VẠN ĐỊCH NHÂN

Nạp thẻ tại: https://napthe.vothanvosong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vothanvosong/

Đại Bản Doanh: http://bit.ly/GroupVTVS

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140