Thực hiện 3 bước đơn giản sau là các huynh sẽ được nhận quà ngay
Like fanpage
Võ Thần Vô Song
Nhận CODE BÁO DANH
Chia sẻ để nhận tướng
TƯỚNG TRƯƠNG PHI
Lưu ý
- Các Huynh thực hiện bước 1 và bước 2 chỉ nhận được code báo danh
- Nhận tướng TRƯƠNG PHI, các Huynh cần click vào nút CHIA SẺ và CHIA SẺ ở chế độ công khai trên Facebook
Cổ lai xung trận phò trợ Chúa
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long
Danh sĩ vô song Lưỡng Hán
Nhân tài kiệt xuất Tam Quốc
Phiêu kỵ Đại tướng quân Tư Mã Ý
Công tội đều trứ danh, trí mưu đầu thiên hạ
Mặt đẹp như ngọc
Mắt sáng như sao
Mình hổ tay vượn
Bụng beo lưng sói
Trời sinh Quách Phụng Hiếu
Hào kiệt đã nức danh
Bụng chứa đầy kinh sử,
Lồng ngực ẩn giáp binh
Game SG140