Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với  ngôi nhà của VOTHANVOSONG bé nhỏ. Tên gọi này thay cho tên website https://vothanvosong.vn của chúng tôi. Mọi thứ trên trang web này đều miễn phí cho người dùng, xong chúng ta vẫn phải đặt ra một số điều luật để hai bên có thể tạo ra  một sân chơi lành mạnh. Ở đây là VOTHANVOSONG.VN trở nên lành mạnh với bạn, mọi người cũng giúp cho chúng tôi trở nên tốt hơn trong tương lai. Điều này cũng giúp chúng tôi bảo vệ bạn và miễn trừ trách nhiệm mọi vấn đề pháp lý liên quan đến VOTHANVOSONG.VN sau này.

Chính sách của VOTHANVOSONG

Nội dung

Về nội dung thì VOTHANVOSONG chia sẻ công khai tất cả các bài viết về game và ứng dụng. Tất cả bài viết được sưu tâm từ internet, qua chỉnh sửa theo ý kiến riêng của nhóm VOTHANVOSONG để đăng tải. Do đó nội dung trên trang web chỉ mang tính khách quan, tất cả bạn đọc hay người dùng khi tìm hiểu cần đọc kỹ thông tin và chọn lọc trước khi sử dụng.

Tất cả nội dung trên trang web đều miễn phí đối với người dùng. Tuy nhiên thì bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng nội dung của chúng tôi. Bởi tất cả những vấn đề như hư hại, thương tổn phát sinh có liên quan sảy ra chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm mà do bạn tự lựa chọn. Ví dụ như: Hư hại máy tính, điện thoại, mã độc, tệp tin gây gại, vv…

Để lại ý kiến của bạn

Bạn có thể để lại ý kiến của bạn tại website và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Tuy nhiên hãy để lại những bình luận mang tính xây dựng, góp ý và sáng tạo để VOTHANVOSONG cải tiến tốt hơn. Đặc biệt nghiêm cấm các từ ngữ nói tục, súc phạm, thô tục trên trang web này. Những hành động này sẽ được chúng tôi xử lý và bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Ai có thể sử dụng VOTHANVOSONG

Không loại trừ bất cứ ai. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng trang web này. Tuy nhiên thì bạn cần phải ý thức được hành động của mình trên trang web bởi tất cả mọi vấn đề sự cố liên quan chúng tôi hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm. Mà là do chính bạn quyết định sử dụng, VOTHANVOSONG.VN không ép buộc bạn.

Quảng cáo – Liên kết ngoài

Tất cả nội dung game, ứng dụng trên trang web đều hoàn toàn miễn phí. Xong chúng tôi sẽ đặt quảng cáo của google để lấy doanh thu duy trì hệ thống. Bạn có thể click vào quảng cáo nếu nó hay hoặc hữu ích. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm gì khi bạn thực hiện hành động này. Liên kết ngoài trang web cũng không thuộc quản lý của chúng tôi vì thế hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện truy cập.

Thay đổi điều khoản

Đây chỉ là những điều khoản sử dụng – chính sách tạm thời của VOTHANVOSONG.VN công khai đến người dùng. Chúng tôi có quyền thay đổi điều khiển của mình bất cứ lúc nào, do đó trước khi sử dụng trang web bạn cần xem ngay điều khoản của chúng tôi. Cám ơn bạn và mong bạn hợp tác để có được một VOTHANVOSONG tốt đẹp nhất.

KẾT LUẬN

VOTHANVOSONG.vn cám ơn các bạn đã đọc những điều khoản này. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại:

 • Nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả file có thể sẽ bị sửa đổi. Bạn cần cân nhắc trước khi thực hiện một hành động liên quan nào đó.
 • Tất cả các tập tin trên trang web đều không phải của VOTHANVOSONG.VN tạo ra. Nó được các thành viên đăng tải và chúng tôi chỉ là nơi để lưu trữ. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm gì về pháp lý liên quan.
 • Tất cả những hư hại máy tính, điện thoại. Thiệt hại tài sản của cá nhân, công ty sử dụng VOTHANVOSONG.VN đều nằm ngoài phạm vị quản lý của chúng tôi. Tất cả đều do bạn tự lựa chọn. Nếu không đồng ý điều khoản, hãy chấm dứt kết nối ngay bây giờ.
 • Copy nội dung đều phải ghi lại nguồn của VOTHANVOSONG.VN
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì với mọi hành động của bạn tại trang web này này.
 • Đối với cá nhân, công ty sở hữu bản quyền đối với những bài đăng, nội dung mà thanh viên của chúng tôi đăng tải trên website. Chúng tôi sẽ gỡ nội dung ngay lập tức khi nhận được thông báo từ bạn.. Xin cám ơn!
 • Mọi vấn đề bản quyền xin liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ VOTHANVOSONG sẽ xử lý nhanh chóng và hợp tác.

KHI TRUY CẬP TRANG WEB – MẶC ĐỊNH BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN!

Bạn không đồng ý? Chấm dứt kết nối!

Terms Of Use ENGLISH

Welcome to the home of the little VOTHANVOSONG. This name replaces our website VOTHANVOSONG.VN. Everything on this site is free for users, but we still have to set some rules so that both sides can create a healthy playground. Here is VOTHANVOSONG getting sane to you, people also helping us to be better in the future. This also helps us protect you and disclaim any future legal issues related to VOTHANVOSONG.

 

VOTHANVOSONG policy

Agree

During the access process, when you press download the game, the user has expressed the meaning of agreeing and confirming:

i. The user has read fully understood, and agreed to these terms
ii. These provisions constitute a legally binding agreement on users using game service services between VOTHANVOSONG.VN and the users themselves. If the user does not agree to any of the terms in this policy, please do not access and do not try or continue using any game, application or download and/or install Our game software.

Game Information And Product Intellectual Property Rights

The content of the website is uploaded by the members to the site and we are not responsible for all risks from the MOD versions. All application software and games posted on VOTHANVOSONG.VN by members is collected on large prestigious forums. When uploading, we will give the option of including the MOD and the version from Google Play, you will be responsible for all risks when using the MOD version.

Terms of Use

Payment method when downloading game/application:

– When you click to download any game you like, it means you agree to our terms and conditions.
– All the games we offer are completely free to download
– The games you play are Online Games, Offline games, applications, and the payment is entirely decided by the player
– If you want to board a new game Or buy more weapons, buy items, you have to top up or send SMS messages, the price and texting are by the player.
– If you have any questions about the game, please go to the contact section, we will give you the most enthusiastic support possible.
– The rates have been specifically announced, so all price disputes are not accepted by us and we do not assume any liability.

content

In terms of content, VOTHANVOSONG shares all articles about games and applications publicly. All articles are collected from the internet, through editing according to the own opinion of the VOTHANVOSONG group to post. Therefore, the content on the website is the only objective, all readers or users need to read the information carefully and select it before using it.

All content on the website is free to the user. However, you do need to consider before using our content. Because all matters such as damage, related injuries occurred, we will not be responsible, but choose by you. For example: Damaging your computer, phone, malicious code, malicious files, etc.

Leave your comments

You can leave your comments on the website and we welcome that. However, please leave constructive, suggestions and creative comments for VOTHANVOSONG to improve better. In particular, profane, offensive, and vulgar words on this website are strictly prohibited. These actions will be handled by us and you can be held responsible for your behavior.

Who can use VOTHANVOSONG

Do not exclude anyone. Everyone can use this website. However, you need to be aware of your actions on the site because we are not responsible for all issues related to us. It is your own decision to use, VOTHANVOSONG.VN does not force you.

Advertising – External links

All game content, applications on the website are completely free. Finished we will place google ads to get system maintenance revenue. You can click on the ad if it’s cool or helpful. However, we take no responsibility when you take this action. Links of the site are also not under our control, so please review carefully before making access. The websites may include links to third-party websites, including links provided as automated search results. Some sites may contain objectionable, illegal, or inaccurate material. Existing links does not imply that we endorse third-party websites or services. You acknowledge and agree that we are not responsible or responsible for any content or other material on third-party websites. Any transactions you have with advertisers found on the website are between you and the advertiser, and you acknowledge and agree that we are not responsible for any loss or claim to you. possible for any advertiser.

Responsible

Users of this website are solely responsible and liable for their use of these websites and the internet in general. VOTHANVOSONG.VN is not responsible for the accuracy, completeness, reliability, or usefulness of any other information or process contained on, distributed through, or linked to, downloaded, or accessed from the website. this. In no event shall VOTHANVOSONG.VN or its affiliates be liable for any, indirect damages, or special consequences, or any damages.

End

Your right to use the Website automatically terminates if you violate the Terms of Use or any rules or instructions posted in connection with the website. We also reserve the right, at our discretion, to terminate your access to all or part of the website, for any reason, with or without prior notice.

Thank you for reading the terms of use of VOTHANVOSONG.VN, good day.

Change terms

These are only terms of use – a temporary policy of VOTHANVOSONG.VN made public to the user. We reserve the right to change our controls at any time, so before using the site you need to immediately review our terms. Thank you and hope you cooperate to get the best VOTHANVOSONG.

CONCLUDE

VOTHANVOSONG.VN thank you for reading these terms. Once again, we repeat:

 • The content on the website is for reference only. All files are likely to be modified. You need to consider before taking a related action.
 • All the files on the site are not generated by VOTHANVOSONG. It’s posted by the members and we’re just the place to store it. We are not responsible for any related legal.
 • All damage to computers, phones. Property damage to individuals, companies using VOTHANVOSONG.VN is beyond our control. All are by your own choice. If you don’t agree to the terms, terminate the connection now.
 • Copy content must record source of VOTHANVOSONG.VN
 • We accept no liability whatsoever for your actions on this website.
 • All copyright issues, please contact us. VOTHANVOSONG.VN team will handle it quickly and cooperate.

WHEN ACCESSING THE WEBSITE – YOU AGREE TO BE FULLY AGREE TO THE TERMS OF THIS ONCE!