Võ Thần Vô Song

Võ Thần Vô Song
Cách nhập GiftCodeHướng Dẫn Nạp Thẻslider
Đại kiều
Đại Kiều là vợ của Tôn Sách, là một trong những mỹ nhân thời Tam Quốc. Sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang.
Tôn Kiên
Người đặt nền móng xây dựng nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Hoa Đà
Một trong 4 vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử. Ông được xưng tụng là Thần y và là 1 trong những ông tổ của Đông y.
Lã Bố
Sử dụng phương thiên họa kích và cưỡi Ngựa Xích Thố, như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi.
Tư Mã Ý
Nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Triệu Vân
Một trong Ngũ Hổ Tướng nước Thục, sử dụng trường thương làm vũ khí chính, luôn dũng mãnh dẫn đầu trong mọi trận chiến.
Gia Cát Lượng
Đệ nhất quân sư thời Tam Quốc, nổi tiếng với trí tuệ siêu phàm và khả năng mưu lược hơn người.
Game SG140